Vågå kommune

Kontrollutvalg i Vågå kommune
Medlemmer Varamedlemmer
Kjersti Aasvang Dalen, leiar Bjørg Schultz
Torunn Elise Kveen, nestleiar Matthias Hauge
Anders Svare Per Sveahaugen
Nina Brag Roar Valbjørgsløkken
Tor-Ivar Furuset Steinar Evensen