Viktig melding

   

Skjåk kommune

Medlemmer:

Arnfrid Austin (leiar) 

Arild de Presno (nestleiar) 

Sigrun Kveen

Ingeborg Haugen Flatmo

Laurits Ørjasæter

 

Varamedlemmer:

Knut Vindheim

Margrethe Øvrelid

Svein Skjåkødegård

Else Mona Staurust