Viktig melding

   

Sel kommune

Medlemmer :

Jørund Båtstad (leiar)  -  vara Knut O. Bakken

Eli Marie Stormyrengen (nestleiar) - vara Elin F. Martinussen

Ove Ruud - vara Egil Skredemellem

Edda Ane Stubbrud - vara: 1. Anita Tofte  2. Morten Ove Grotløkken

Maj-Britt Svastuen - vara: 1. Kari Skjåk  2. Hans Børre Ulmo