Sel kommune

Medlemmer :

Jørund Båtstad (leder)  -  vara Knut O. Bakken

Eli Marie Stormyrengen (nestleder) - vara Elin F. Martinussen

Ove Ruud - vara Egil Skredemellem

Olav Jostein Bergum - vara: 1. Anita Tofte  2. Morten Ove Grotløkken

Maj-Britt Svastuen - vara: 1. Kari Skjåk  2. Hans Børre Ulmo