Sel kommune

Kontrollutvalget i Sel kommune
Medlemmer 1. varamedlem 2. varamedlem
Jørund Båtstad, leder Knut O. Bakken
Eli Marie Stormyrengen, nestleder Elin F. Martinussen
Ove Ruud Egil Skredemellom
Edda Ane Stubbrud Anita Tofte Morten Ove Grotløkken
Maj-Britt Svastuen Kari Skjåk Hans Børre Ulmo