Om SKNG

Dei seks norddalskommunane har oppretta Sekretariatet for Kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal - SKNG. Formålet er å ivareta den lovpålagde sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalet i dei seks deltakarkommunane. Styret for SKNG består av leiaren frå dei seks kontrollutvala. Magny Ellen Hilde, Lom er leiar og Odd Leif Angård, Dovre er nestleiar. Sekretariatet har kontor på HUB Otta. Elin Marit Andgard er sekretær i 80 % stilling.

Artikkelliste