Om SKNG

Sekretariatet for Kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdal - SKNG

De seks Nordals-kommunene har en ansatt sekretariatsleder i 100 % stilling. Kontorplassen er HUB Otta.  Den ansatte er Hilde Holden. Styret for sekretariatet er lederne i de kommunale kontrollutvalgene. 

Kontrollutvalget er oppnevnt av kommunestyret og opptrer på vegne av dette.

Kommunestyret har øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget arbeider på vegne av kommunestyret.