Om SKNG

Dei seks norddalskommunane har oppretta Sekretariatet for Kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal - kommunalt oppgåvefelleskap (forkorta til SKNG). Formålet er å ivareta den lovpålagde sekretariatsfunksjonen for kontrollutvala i dei seks deltakarkommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja. 

Representantskapet består av ein representant valgt av det einskilde kommunestyret. Edel Kveen (Skjåk, nestleiar), Kristian Frisvold (Lom), Svein Holen (Vågå, leiar), Monica Håskjold Eide (Sel), Aud Gjørwad (Dovre), Oddvar Romundset (Lesja).

Sekretariatet har kontor på HUB Otta. Elin Marit Andgard er sekretær i 80 % stilling.

Artikkelliste