Om SKNG

Sekretariatet for Kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal - SKNG

Dei seks Nordals-kommunane har tilsett ein sekretariatsleiar i 100 % stilling. Kontorplassen er Midtgard i Lom.  Den tilsette er Morten Sørhage. Styret for sekretariatet er leiarane i dei kommunale kontrollutvala.

Kontrollutvalet er oppnemnd av kommunestyret og opptrer på vegne av dette.

Kommunestyret har øvste tilsynet med den kommunale forvaltninga. Kontrollutvalet arbeider på vegne av kommunestyret.

Fant du det du lette etter?