Viktig melding

   

Lom kommune

Medlemmer:                                                                      Varamedlemmer:

Magny Hilde  (leiar)                                                           Bård Hanem

Terje Odde  (nestleiar)                                                       Harald Onsum Berg

Elisabeth Lunde

Jan Erik Husom

Arnstein Rusten