Lom kommune

Kontrollutvalet i Lom kommune
Medlemmer
Marit Sletten, leiar
Terje Odde, nestleiar
Tove Johanne Stamstad
Kristine Flittie Romslo
Øystein Skarseth
Varamedlemmer Lom
Varamedlemmer
Anne Regine Galde
Bård Hanem
Arne Bergon