Kontakt kontrollutvalget

morten.sorhage@lom.kommune.no

 

Er det noko du ynskjer at kontrollutvalet skal ta opp eller ynskjer informasjon om sakene som er handsama. Berre ta kontakt!