Viktig melding

   

Kontakt kontrollutvalget

hilde.holden@lom.kommune.no

Er det noko du ynskjer at kontrollutvalet skal ta opp eller ynskjer informasjon om sakene som er handsama. Berre ta kontakt!