Regionrådet har uttalt seg framtidig sykehusstruktur


I sitt møte den 27.april uttalte regionrådet seg om slik om framtidig sykehusstruktur.

Regionrådet fattet slik enstemmig vedtak:

  1. Regionrådet vedtar høringsuttalelse slik det går frem av vurderingen.

  2. Regionrådet anbefaler at det arbeides videre med en modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua

  3. En egen plan for desentraliserte spesialisthelsetjenester lokalisert til de lokalmedisinske sentrene(LMSene) må ha en sentral plass og være en integrert del av planen for fremtidig sykehusstruktur. Sykehuset må være mer konkret og forpliktende til oppbygging av LMSene. Det må beskrives hvilke spesialisthelsetjenester og hvilket volum av disse som skal gis lokalt og hvordan sykehuset har tenkt å sikre at tilbudene er forutsigbare.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Dovre Delvis skyet 5
Lesja Delvis skyet 3
Lom Delvis skyet 6
Sel Skyet 5
Skjåk Lettskyet 7
Vågå Delvis skyet 5