IMG_3166

Aktiv læring som metode for alle elever i et folkehelse- og pedagogisk perspektiv

Trudvang skole (1. - 5. klasse) i Sogndal har 45 minutt fysisk aktivitet hver dag, detter er integrert i timeplanen og resultatet er bedre læring, økt trivsel og mer aktive elever. Idretts- og fysakkoordinator i Nord-Gubrandsdal sammen med Aasta K Bjorli Bjølverud, Thea Hole, Greta Talleraas, Ole Petter Bueie, Herdis Kvamme Repp, Anita Nestvold, Anna Krogstad, Jan Storkjørren og Jarleif Ellingbø fra Lesja, Dovre, Lom og Skjåk var på studietur til Sogndal for å starte opp en prosess for å få 1 time fysisk aktivitet daglig inn i timeplanen for grunnskolen i Nord-Gudbrandsal. Aktiv læring skaper mestring på mange områder. Målet er å få dette i gang på 2 pilotskoler for skoleåret 2016/17.

 

2016-05-25
Elevrådet Hjerleid

Gratulerer til elevrådet ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole, avd. Hjerleid

Elevrådet 2015-16 på Nord-Gudbrandsdal vgs, avd Hjerleid har vorte kåra til beste elevråd i Oppland. Trond Tynnøl og Ola Haldor Hådi har tidlegare vore med i Ungdommens Regionråd i Nord-Gudbrandsdal og vi gratulerer så mykje

2016-05-13
Alle

Ung i Nasjonalparkriket - Årsrapport 2015

2015 har vært et aktivt år for Ung i Nasjonalparkriket. Ungdomsrådsamling, musikal og skateparty er noe av tiltakene.

2016-04-26
Svømmebilde

Svømmekurs for undervisningspersonell i Skjåk og Otta

Regionrådet ved idretts- og fysakkoordinator arrangerer svømmekurs i Skjåk og på Otta for lærere som har svømmeundervisning, og for assistenter i grunnskolene.
Instruktør er Rune Larsen som jobber i Trondhjems Svømme & Livredningsklubb.
Tidspunkt: 3. mai på Otta og 4. mai i Skjåk.

2016-04-18
Even Aleksander Hagen

Ungdomsrådsamling 2016

29. - 30.01. på Otta

Ung i Nasjonalparkriket arrangerer en ny samling for alle ungdomsrådene i Nord-Gudbrandsdal. Vertskap i år er Sel ungdomsråd og samlingen foregår på Otta den 29. - 30.01. Invitasjon med program er sendt ut til alle ungdomsrådene og frist for påmelding er 19. januar. Bernt Egil Torp skal lede samlingen. Han har lang erfaring fra ungdomsrådsarbeid, og mange kjenner han gjennom arbeidet i UFT. Målet med samlingen er at ungdomsrådene skal bli bedre kjent med hverandre, kjent med kommunene og kanskje kan den bidra til at de kan samarbeide om saker fremover.

2016-01-15
Dovre Klarvær 4
Lesja Klarvær 1
Lom Klarvær 6
Sel Klarvær 6
Skjåk Klarvær 6
Vågå Klarvær 5