Om Regionrådet


Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er eit regionalt samarbeidsorgan mellom kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk.

Regionrådet er eit politisk organ som skal fremje regionen sine interesser gjennom å:

  • Legge til rette for næringsutvikling. Det skal leggjast særleg vekt på arbeidet for å gjera regionen attraktiv for nyetableringar, og å vidareutvikle eksisterande næringsliv.
  • Drive politisk interessearbeid for i størst mogleg grad å påverka fylkeskommunale og statlige myndigheiter i distriktspolitiske spørsmål.
  • Arbeide for interkommunale samarbeidstiltak til beste for regionens innbyggjarar.
  • Arbeide for å profilere regionen som ein god tilflyttarregion.

Sammensetting

Regionrådet er sammensatt av tre medlemmer fra hver kommune, og to frå Oppland fylkeskommune. Representantene fra kommunen består av ordfører og to representanter fra kommunestyret. Representantene fra fylkeskommunen og fylkesmannen har tale- og forslagsrett. Begge kjønn skal være representert, både fra kommunene og fra fylkeskommunen.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Dovre Klarvær -10
Lesja Klarvær -8
Lom Klarvær -7
Sel Klarvær -7
Skjåk Klarvær -5
Vågå Klarvær -6