Grûnderforum på regionkontoret 18.juni

Advokatfirmaet Thallaug kommer til regionkontoret på Otta den 18. juni og tilbyr gratis grûnderbistand. Se vedlagte invitasjon.

 

2015-06-10
45255_Heidal_Ysteri_Heidal_Ysteri_Formost_1

Bedriftene i fokus

Vi er nå kommet så langt i gjennomføringen av næringsprogrammet at vi finner tiden moden for å gå ut i offentligheten og informere litt om tilbudet i Næringsprogrammet og status så langt, sier Torunn Linneberg og Terje Langholm i Innovasjon Norge. Noen av bedriftene som deltar har selv ønsket å være med på å gi «blæst» til programmet. Først ute var Heidal Ysteri, som også var den aller første «kunden» i dette programmet.
Se oppslag i GD: http://www.gd.no/nyheter/article7643253.ece#reloaded
2014-10-20
423px-Arbeidsgiveravgift_i_Norge_svg

Regionrådet har fått svar på sin henvendelse til KRD om arbeidsgiveravgift

Regionrådet har gjort en henvendelse til KRD der vi primært ber om at muligheten for at vår region kan oppnå en lavere sats for arbeidsgiveravgift blir vurdert. Regionrådet understreker at en videreføring av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i Norge er et distriktspolitisk virkemiddel av stor betydning.
2013-08-05
nyGINsirkelopdater12

Næringssatsing i Gudbrandsdalen

Regionrådets arbeidsutvalg har sluttet seg til de vurderingene som foreløpig er gjort i forprosjektrapporten. I neste fase av arbeidet skal vi i samarbeid med Innovasjon Norge og Oppland fylkeskommune prioritere og konkretisere tiltak rettet mot næringslivet i regionen.
2013-07-01
Etablererkurs desember 2012

Etablererkurs høsten 2013

Fokus i kurset er på hvordan skape verdi, og du arbeider
derfor med din forretningsmodell. Kursmodulene er
tilrettelagt både for deg som planlegger å starte egen
bedrift og for deg som har startet egen virksomhet.
Kursmodulene tilbys vår og høst på forskjellige steder i
Oppland. For mer informasjon om kursinnhold, og om tid,
sted og påmelding se www.innovasjonnorge.no/oppland.
2013-07-01
Dovre Delvis skyet 5
Lesja Delvis skyet 3
Lom Delvis skyet 6
Sel Skyet 5
Skjåk Lettskyet 7
Vågå Delvis skyet 5