Foto: Ketil Jacobsen/Norsk villreinsenter
Foto: Ketil Jacobsen/Norsk villreinsenter

Oversikt møter og konferanser

Oversikt over møter i regionale råd og utvalg 2017

2017

Utvalg Jan Feb Ma Ap Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des
Arbeidsutvalg 18.   10.   12.     1. 19. 24.  
Regionråd   17. 31.     16.   22.   10. 8.
Ordfører/rådmannsmøte 18.             22.      
Regionalt kommunestyremøte med Sykehuset Innlandet   1.                  
Felles formannskap       27.              

 

2012-08-23
Bilde første side_900x1255

Ungdomskonferansen 2014

- en konferanse for ungdom og voksne -

Det er stor interesse for å delta på Ungdomskonferansen i Oppland 2014 i Nord-Gudbrandsdal, som arrangeres i Otta kulturhus 20. og 21. november. Dette er et samarbeid mellom Ung i Oppland, Ung i Nasjonalparkriket og Ungdommens Regionråd i Nord-Gudbrandsdal, og det er første gang en slik konferanse arrangeres i Oppland. Alle kommuner i fylket har fått invitasjon til å delta og målgruppen er ALLE som jobber med ungdom.

Det er ungdommene selv som har bestemt tema på konferansen og vi har invitert flere spennende foredragsholdere. Dette blir en viktig møteplass for nettverksbygging, læring og erfaringsutveksling.
2014-07-08
konferanse_2014

Årskonferansen 2014 for nasjonalparkkommuner

29. og 30. april 2014 på Bardøla Høgfjellshotell, Geilo

2014-02-26
bilde av hus

Boligpolitisk seminar på Otta den 13. og 14. januar.

Felles boligpolitikk for Nord-Gudbrandsdal ? Prosjektseminar, 13. og 14. januar på Nordlandia Otta Hotell.
Vi skal drøfte boligpolitiske spørsmål og bli orientert om Husbankens virkemidler.
2014-01-03
2013-11-20 09

Kokkeyrket var tema på konferanse på Otta 19/20 november.

Rekruttering, utdanning og arbeidsmuligheter ble satt på dagorden for 60 deltagere fra flere fylker.
En engasjert forsamling erfarte at utfordringene er de samme. Konferansen munnet ut i en kort oppsummering av tiltak som man ønsker å gripe fatt i videre; se oppsummeringen nedenfor.
Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet deltok på konferanse, Hun var også på besøk på kjøkkenet på Nord-Gudbrandsdal vgs, og snakket med elever på RM. De var i full gang med lunsjen som skulle serveres på konferansen, sammen med lærlinger og unge kokker fra Opplæringskontoret Brimikjøken. (bilde)

2013-11-22
Dovre Delvis skyet 5
Lesja Delvis skyet 3
Lom Delvis skyet 6
Sel Skyet 5
Skjåk Lettskyet 7
Vågå Delvis skyet 5