Dovre kommune

Medlemmer:

Frode Stordal (SP) konstituert leiar 

Rannei Hovde (SP)  -  vara Steinar Kveen (H) 

Stein Løkken (SP)