Ungdomsrådsamling i Nord-Gudbrandsdal 2018

26.- 27. januar på Lesja

Påmelding skjer til ungdomsrådssekretærene innen torsdag 11. januar 2018.

I år er det Lesja ungdomsråd som er vertskap for ungdomsrådsamlinga som Ung i Nord-Gudbrandsdal arrangerer kvart år.

Alle ungdomsråda (medlemmer og varamedlemmer) i Nord-Gudbrandsdal blir inviterte til samling på Lesja skule fredag 26. januar kl. 17:00 til laurdag 27. januar kl. 17:00.

Ordfører Mariann Skotte og oppvekst- og kultursjef Erik Slettahaug vil åpne samlinga.

På programmet står bl.a. Håkon Noren som vil fortelja om kvifor vi bør engasjere oss - frå ungdomsråd til fylkespolitikk, og det vil bli demokratiopplæring ved Hilde Kristin Holtesmo fra KS.

Invitasjon med meir info er sendt til medlemmene i ungdomsråda.

Kontakt

Kristin Haave
Regionkonsulent
Mobil 481 97 032

Har fri på onsdager