Støtte til kultur- og naturbasert næringsutvikling i 2023

Retningsliner for å søke (PDF, 43 kB)

Søknaden skal sendast til e-post@regionkontoret.no innan 1. februar. 

Evt. spørsmål kan rettast til Kristin Haave, tlf. 481 97 032