Region Nord-Gudbrandsdal blir pilot - forprosjekt om universitetsregion i samarbeid med NTNU

Region Nord-Gudbrandsdal er utvalgt til å være med i NTNU sitt Universitetskommune/regionprosjektet. Dette er et viktig skritt videre for å bygge/forsterke en innovasjonskultur for offentlige og private virksomheter i regionen. Therese Gjersøe Hole er engasjert i 20% stilling fram til nyttår, for å definere konkrete case innen helseinnovasjon. Dette skal gjøres i tett dialog med 6K Helse.  Ole Smidesang i Skåppå er prosjektleder for vårt arbeid med Universitetsregionsatsingen fram til nytt år.