Nord-Gudbrandsdal som universitetsregion

Møte med Senter for forskningsdrevet innovasjon ved Oslo universitetsykehus