Kokken, bonden og reiselivet

Det nærmar seg matkonferanse i Lom!

Kokken, bonden og reiselivet nærmar seg! Ein matkonferanse med mål om å skape begeistring og stoltheit på tvers av fagfelta, gi ny motivasjon og samtidig vera med å sikre rekrutteringa til matfaget.

Konferansa er relevant, og ikkje minst interessant, uansett om du er kokk, bonde, jobbar med reiseliv eller berre er glad i god mat. Kanskje finn du nye idear, eller inspirasjon til å starte noko nytt?

Meld deg på no, ved å trykke på biletet nedanfor. 

kokken bonden og reiselivet