Inngår nasjonal samarbeidsavtale for å hjelpe flere eldre på nett

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal vgs. har inngått en avtale med Livsglede for Eldre om å gjøre Digivenn-konseptet nasjonalt. Målet er å skape generasjonsmøter der skoleelever hjelper eldre med å mestre teknologi i hverdagen.

Digi-venn-logo - Klikk for stort bildeDigi-venn er en opplæringsmodell for overføring av digital kompetanse fra ungdom til eldre. Digi-venn/Dalom Nord-Gudbrandsdal videregående skule logo. - Klikk for stort bildeElever ved Nord-Gudbrandsdal videregående skule har mulighet til å få praksisplasser gjennom prosjektet. Motvirker ensomhet

– Digivenn motvirker ensomhet og bruker moderne kommunikasjonsteknologi for å knytte eldre tettere sammen med venner og familie. Prosjektet innebærer samarbeid på tvers av generasjoner på helt ny måte, sier Iselin Vistekleiven, prosjektleder for Smart Velferdsregion Nord-Gudbrandsdal og Tone Bye, generalsekretær i Livsglede for eldre.

I et samarbeid mellom Smart Velferdsregion Nord-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal videregående skole, ble idéen om Digivenn-prosjektet utformet.
 

Skal sikre praksisplasser for elevene

– Covid-19-pandemien førte til at elevene ved helsefag mistet muligheten til å komme ut i praksisplasser. I tillegg så vi en økning i antallet ensomme eldre. For å sikre praksisplasser og motvirke ensomhet lanserte vi idéen om å innlede et samarbeid for å møte disse utfordringene, sier Kirsti Myrhaug, faglærer ved NGVGS.

Prosjektet er en opplæringsmodell med overføring av digital kompetanse fra ungdom til eldre. Eldre skal få opplæring i bruk av digitale verktøy. Vistekleiven tror at Digivenn-prosjektet vil kunne gi eldre økt trygghet og mye glede i hverdagen, og at de vil kunne oppleve mestring i møte med ny teknologi.

– Vi har erfart at eldre har blitt mindre ensomme gjennom bruk av blant annet KOMP, en datamaskin for eldre, der familie og venner kan sende bilder og ha videosamtaler.

– Vi ser fram til fortsettelse, og er veldig glade for at prosjektet Digivenn skal videreføres i form av et samarbeid med Livsglede for eldre. Målet for prosjektet er at eldre i hele landet skal få tilbud om hjelp og opplæring fra ungdom med gode digitale egenskaper, sier Vistekleiven og Myrhaug.

Digivenn skal:

  • Opprette sosiale nettverk
  • Lære de eldre å bruke digitale helsetjenester
  • Gi hjelp til selvhjelp
  • Være en møteplass mellom elever og eldre
  • Motvirke ensomhet blant eldre. Tre av ti er ensomme blant eldre over 80 år.
     

Livsglede for Eldre logo - Klikk for stort bildeStiftelsen Livsglede for Eldre er med som samarbeidspartner. Stiftelsen Livsglede for Eldre  Om Livsglede for Eldre

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom livsgledehjem, livsgledebarnehager, livsgledeskoler og livsgledeforeninger legger stiftelsen til rette for at sykehjemsbeboere og hjemmeboende eldre kan få delta i generasjonsmøter og opprettholde sine interesser livet ut.

Kontakt

Iselin Vistekleiven
Prosjektleder Velferdsteknologiprosjekt
Mobil 916 43 500