Innbyggerundersøkelse 55+: Hva er viktig for deg?

Nå har du mulighet til å påvirke din egen alderdom. Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen ønsker å få innspill på hva du som innbygger ønsker for din egen alderdom i framtida. Data som kommer ut av denne undersøkelsen kan bli nyttiggjort i kommunenes samfunnsplanlegging.

Bli med på innbyggerundersøkelse fra kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Foto: Milan2099, 2021 Spørreskjemaet kan besvares både på PC og på mobil.

Gå til spørreundersøkelsen (hos NTNU)

 

Se også:

Dei ber innbyggjarane om hjelp
Kva er det som skal til for at du, som 55 år eller eldre i Nord-Gudbrandsdalen, skal meistre kvardagen og ha ein aktiv alderdom i framtida?
(Fjuken, betalingsmur)