Folketall for Nord-Gudbrandsdal 2021K3

I kommunene Dovre, Lesja og Lom økte folketallet i 3. kvartal 2021. Samlet sett gikk befolkningen i regionen ned med 19 innbyggere.

SSB la torsdag fram nye folketall. Tallene inkluderer også oversikt over innenlands flytting. 

Nord-Gudbrandsdal hadde netto utflytting med -32 personer i perioden. Samlet sett gikk folketallet ned med -19 personer, til totalt 17975 innbyggere.

Innenlands flytting 2018-2021, Nord-Gudbrandsdal:

Grafen viser innenlands flytting per. kvartal siden 2018. Serie 1: innflytting, serie 2 = utflytting og serie 3 = netto flytting. Regionrådet Nord-Gudbrandsdal/SSB   

 

Folketall Nord-Gudbrandsdal 2021 K3

Oversikt over folketallsutviklingen i kommunene i Nord-Gudbrandsdal fra 2018 til 3. kvartal 2021.
Folketall Nord-Gudbrandsdal 2021 K3
Kommune 2021K1 2021K2 2021K3 Endring K2-K3
Dovre 2506 2503 2504 1
Lesja 1969 1968 1973 5
Skjåk 2173 2176 2159 -17
Lom 2210 2210 2211 1
Vågå 3574 3583 3580 -3
Sel 5576 5554 5548 -6
Nord-Gudbrandsdal 18008 17994 17975 -19

 

Kilde: Befolkning, SSB, 2021.