Dag Erik Pryhn er ansatt i stillingen som prosjektleder for Universitetsregionen

Dag Erik begynner i stillingen 19.10.20