Foto: Ketil Jacobsen/Norsk villreinsenter
Foto: Ketil Jacobsen/Norsk villreinsenter
liked_2014-01-18_1390054418

Det beste med å bu i Nord-Gudbrandsdalen

Vi i prosjektet 200 ledige hus har oppfordra norddølene til å sende oss biler av det beste med å bu i Nord-Gudbrandsdalen. Vi takker for mange fine bidrag. Innsendingsfristen var 1. februar og vi skal trekke 7 vinnarar i løpet av februar. Alle bidrag vil snart bli publisert på facebook. Følg med!
2014-02-19
200ledigehus

200 ledige hus

Eit bolystprosjekt som skal bidra til å auke bosettingen i Nord-Gudbrandsdalen

Prosjektet er 3-årig og starta opp 1. september. Vi jobber med å gjere ledige hus tilgjengelege for dei som vil flytte hit samt tiltak for å skape trivsel for dei som flytter hit og dei som bur her. Auka busetting er viktig for å halde oppe etterspørsel etter varer og tenester, fylle opp skuleklasser og barnehagar og for eit levande lokalsamfunn.
2013-10-30
Dovre Delvis skyet 19
Lesja Delvis skyet 15
Lom Delvis skyet 22
Sel Delvis skyet 21
Skjåk Lettskyet 19
Vågå Delvis skyet 22